"BURKUT" KONDITER KÄRHANASY

  • Turkmen
  • English
  • Русский

BIZ BARADA

Bu günki gün Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň çalt depginler bilen ösýän bazar ykdysadyýeti döwründe telekeçilik we maýa goýumlary işleriniň ygtybarly alnyp barylmagy üçin uly mümkinçiliklere ýol açyldy. Biziň “Burkut” atly ýaş konditer kärhanamyz hem şolardan biridir. 2017-nji ýylda öz işine başlan kärhanamyz ilatyň häzirki zaman isleglerini we zerurlyklaryny hasaba almak bilen, uly assortimentli konditer önümlerini öndürýär. Biziň öndürýän önümlerimiz Germaniýanyň, Italiýanyň we dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň enjamlary ornaşdyrylyp öndürilýär. Biz önümçiligiň sanitariýa-tehnologik kadalaryna laýyk gelýän, talapkär müşderileriň islegini kanagatlandyrýan ýokary hilli önüm öndürýäris. Biziň öndürýän önümlerimiz islendik müşderini kanagatlandyrar. Biziň önümlerimiz Siziň üçin öndürilýär.