Aragatnaşyklarymyz

Biz bilen habarlaşyň

Biziň salgymyz Türkmenistan, Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, Änew şäheri,Telekeçiler köçesi, 6-njy ýeri

Biziň telefon belgilerimiz +99312594636; +99312594637; +;
+99312594638 - Faks

Website: BURKUT.BIZ